Voor kaart bestellingen graag contact opnemen via de contact pagina. Meer informatie op de Galerij pagina!

Bestellen bij Stampin’ Up!

Wil je een bestelling doen bij Stampin’  Up! en het voordeel van mij als persoonlijke demonstrator er gratis bij? Gebruik dan mijn host code tijdens je bestelling!

Je kunt ook direct bij mij bestellen, dan stuur ik de bestelling in bij Stampin’ Up! en kun je de producten bij mij ophalen of ik stuur ze naar je op met een kleine attentie van mij erbij. Dan hoef je dus niet de standaard verzendkosten van 5.95 te betalen die Stampin’ Up! in rekening brengt!

Huidige acties:

  • Gratis catalogus bij je bestelling
  • GRATIS verzending bij een bestelling boven de 40 euro (ophalen bij DPD punt)
  • Altijd, een leuk persoonlijk bedankje van mij bij je bestelling

Besteldata: ik bestel iedere eerste woensdag van de maand. Wil je iets bestellen, stuur me een berichtje, vaak bestel ik nog meerdere keren tussendoor, dus heb je je bestelling snel binnen!

LET OP: je kunt uit de jaarcatalogus en uit de voorjaarscatalogus bestellen. Heb je een van deze catalogi nog niet, laat het me even weten.

Heb je vragen, stuur me dan even een berichtje (mail, WhatsApp, facebook, sms)… Heb je een catalogus nog niet in papieren versie, laat het me even weten. De digitale versies staan op de “catalogus” pagina!

Heb je vragen over het bestel proces, of zoek je nog hulp bij welke producten je nodig hebt? Ook dan kan ik je helpen! Neem contact met me op en ik probeer al je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wil je zelf online bestellen? Dat kan ook via mijn demo-id! Klik dan op de link hieronder.

http://www2.stampinup.com/ECWeb/default.aspx?dbwsdemoid=5023694


IMG_7589

Wil je zelf ook demo worden en zo’n mooie starterskit bezorgd krijgen met extra korting? Dat kan! Via deze link kun je direct bij mij demo worden:

Rechts boven in zie je dan als het goed is mijn naam staan. Bij vragen: bel, sms, whatsapp of mail me!

Bij een bestelling van Stampin’ Up! horen ook de algemene voorwaarden en annulerings rechten. Hieronder vind je de bijlage zoals in het papieren bestelformulier beschreven wordt. Vraag mij om een herroepingsformulier indien van toepassing.

Regels voor de annulering

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek
in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Stampin’ Up!, Herriotstrasse 1, 65028 Frankfurt am Main, Duitsland, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax +49 69 241827 499 of e-mail supportnl@stampinup.com) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van uw demonstrator (een zelfstandige verkoper) terug. Uw demonstrator (een zelfstandige verkoper) betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij zullen de goederen afhalen. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Toestemming voor het gebruik van gegevens:

De Stampin’ Up! demonstrator zal de noodzakelijke klantengegevens bewaren en deze alleen doorgeven voor de verwerking van de bestelling en de levering van de goederen in die mate dat dit nodig is voor Stampin’ Up! Netherlands B.V, Stampin’ Up! Europe GmbH en eventueel voor de vervoerder. Daarnaast wordt dit ook gedaan ten behoeve van de administratieafdeling van Stampin’ Up! USA Inc., in verband met de zogenaamde safe harbor bepalingen voor de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming. Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens naar Stampin’ Up! Europe GmbH en Stampin’ Up! USA Inc. zullen worden doorgegeven voor verwerking en beheer.

Algemene verkoopsvoorwaarden voor klanten

1. Algemene informatie

De algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vermeld op de achterzijde, zijn uitsluitend van toepassing op de bestelling van de klant bij de Stampin’ Up! demonstrator. Vragen of klachten met betrekking tot de goederen of tot de levering ervan moeten aan de demonstrator worden gericht.

2. Bestellen/Bestelformulier

1. Een bindend koopcontract zal tussen de klant en de Stampin’ Up! demonstrator gesloten worden wanneer de klant en de Stampin’ Up! demonstrator het bestelformulier aan de achterzijde ondertekenen.
2. Stampin’ Up! goederen worden uitsluitend door Stampin’ Up! demonstrators aan klanten aangeboden. Demonstrators zijn juridisch zelfstandig en zijn geen werknemers van Stampin’ Up! Netherlands B.V.

3. Verkoopprijs en levering

1. De verkoopprijs die op het bestelformulier vermeld staat is bindend. Voor zover er BTW van toepassing is, is deze in de verkoopprijs opgenomen.
2. De verkoopprijs is, nadat de klant en de Stampin’ Up! demonstrator het bestelformulier ondertekend hebben, verschuldigd en dient binnen 14 dagen betaald te worden. De Stampin’ Up! demonstrator is pas na ontvangst van de betaling verplicht de goederen aan de klant te overhandigen.
3. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen, vindt de levering doorgaans binnen 14 dagen na ondertekening van het bestelformulier plaats. De levering van de goederen zal niet vóór ontvangst van de betaling plaatsvinden.

4. Eigendomsrechten

De Stampin’ Up! demonstrator behoudt het eigendom van de goederen totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5. Garantie en beperking

1. Mocht een door de klant verkregen artikel defect zijn, dan heeft de klant de keuze óf het defect door reparatie te laten verhelpen óf het artikel te laten vervangen. De Stampin’ Up! demonstrator is echter gerechtigd om de wijze van genoegdoening te weigeren als daaraan onevenredig hoge kosten zijn verbonden en als de andere wijze van genoegdoening niet ten nadele van de klant is.
2. Wanneer genoegdoening hiervan mislukt, dan kan de klant in principe kiezen voor een verlaging van de prijs (korting) of een annulering (terugtrekken) van het contract, alsmede een schadevergoeding eisen.
3. De aanspraken op fouten of gebreken van de klant ten opzichte van de Stampin’ Up! demonstrator vervallen volgens wettelijke bepalingen na twee jaar na levering van de goederen.

6. Ruilen

1. Ongeacht het juridische herroepingsrecht, evenals de mogelijke garantiebepalingen overeenkomstig § 5 van deze voorwaarden, heeft de klant de mogelijkheid ongebruikte en verkoopbare goederen zonder opgave van redenen binnen de 90 dagen na levering van een artikel in overeenstemming met de volgende regels te ruilen. Het terugbetalen van de verkoopprijs is in deze gevallen uitgesloten.
2. Het ruilrecht van de klant is slechts van toepassing als de goederen nog in de huidige catalogus van het bedrijf Stampin’ Up! Netherlands B.V. vermeld staan en nog in originele staat zijn. Stempels die in elkaar gezet zijn worden niet teruggenomen.
3. De klant moet met de demonstrator in contact treden om de goederen te ruilen of terug te sturen.Het ruilen en terugsturen van Stampin’ Up! goederen kan tot verzendkosten leiden.
4. Indien de klant een artikel voor een duurder artikel wil omruilen, dan is deze verplicht het verschil in prijs vóór de levering van het nieuwe artikel aan de Stampin’ Up! demonstrator te betalen. Als het nieuwe artikel goedkoper is dan het om te ruilen artikel, dan wordt het prijsverschil niet aan de klant uitbetaald maar blijft voor de Stampin’ Up! demonstrator.

7. Productwijzingen

Het productaanbod van de Stampin’ Up! demonstrators is aan wijzigingen onderhevig. (Beperkte) technische veranderingen evenals wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht vinden onder voorbehoud plaats. In dit geval kan de klant van het Herroepingsrecht gebruik maken.

8. Productkwaliteit

1. Kwaliteitskenmerken en de wezenlijke eigenschappen van de goederen zijn in de Stampin’ Up! catalogus en in het bijzonder in de productinformaties beschreven. Deze kunnen ook op de Stampin’ Up! websites van elk land bekeken worden.
2. De door de Stampin’ Up! demonstrator geleverde goederen zijn kunstnijverheidproducten, die qua vorm en uiterlijk van de voorbeelden in de catalogus af kunnen wijken. De stempels in deze catalogus kunnen ook enigzins in ware grootte afwijken, wat niet op een defect van het artikel duidt.
3. Informatie over de componenten van individuele artikelen (zoals zuurgraad, lignine-gehalte, en andere ingrediënten die invloed hebben op de prestatie of de geschiktheid van de goederen) is van de fabrikant of leverancier van de goederen afkomstig. De Stampin’ Up! demonstrator neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze opgaven.

9. Eindbepalingen

Wanneer welke bepalingen van dit contract dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast worden. De hele of gedeeltelijke ongeldige bepaling zal door een geldige bepaling vervangen worden, die het resultaat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Advertenties